Oferuję usługi w zakresie:

– geodezji,
– kartografii,
– pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
– obsługi nieruchomości do celów prawnych i inwestycyjnych oraz doradztwa w tym zakresie.

Swoją działalność prowadzę pod firmą:

GEO-LEX Biuro Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, ul. Mickiewicza 26A, 34-200 Sucha Beskidzka (NIP: 552-122-31-36, REGON: 121462385)

oraz w ramach współpracy z MKN Nieruchomości.